Obavy z jízdy samořídícím vozidlem.

Obavy z jízdy samořídícím vozidlem.

Obavy z jízdy samořídícím vozidlem.

Svět samoriadiacich automobilů dává o sobě vědět stále více. Přední světoví výrobci nešetří miliardy dolarů na vývoj digitální technologie, která je nezbytná. Mezi sebou soutěží o to, kdo jako první vytvoří vozidlo schopné plně autonomní přepravy bez lidského zásahu. Jedná se o vozy vybavené komplexními nástroji a softwarem, které zajišťují plynulý chod automobilů pomocí sofistikovaných senzorů a sofistikovaných algoritmů. Před námi je ještě dlouhá cesta před samotnou realizací. Ale i když budou samořídící vozidla dokončeny a bude vybudována infrastruktura potřebná pro jejich přepravu, budeme s nimi muset čelit dalším problémům. Podívejme se na několik příkladů nejkontroverznějších otázek v této oblasti, což je třeba vyjasnit před uvedením samoriadiacich automobilů na trh a jakým obavám musí výrobci čelit k zavedení vozidel s vlastním pohonem?

• Právní otázka: Kdo bude zodpovědný za nehody způsobené selháním samo řídícího vozidla s vlastním pohonem? Majitel vozidla, spolujezdec nebo výrobce?  

• Etická otázka: Otázkou je podle jakých pravidel budou výrobci realizovat a programovat auta? V případě nepředvídané dopravní nehody nemohou být cestující ve vozidle obětování, v opačném případě by bylo mnohem více ohroženi na životech? Kdo si koupí takové auto, ve kterém může být obětí pasažér?

• Ekonomická otázka: Samořídící auto s vlastním pohonem a jeho infrastruktura kolem něj je ekonomicky proveditelná? Kdy to bude dostupné vozidlo, které si může dovolit i průměrný člověk?

• Otázka kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Mohou se vytvořit bezpečnostní technologie, které mohou chránit cestující a jejich životní prostředí před hackerskými útoky, máme zde na mysli krádež osobních údajů, ať už jsou součástí flotily nebo soukromého vozidla? Bude možné zabránit teroristickým útokům, při kterých je hlavním nástrojem řízený automobil používaný teroristům (např. vysokorychlostní útok na masu lidí)? Mohlo by se zabránit zastavení celé flotily při hromadném útoku samoriadiacich aut s vlastním pohonem?

• Důvěra: Důvěřují lidé vozidlu natolik, že si nežádají ani možnost lidské pomoci a zásahu v případě nehody a nebezpečí?

• Sociální problémy: Budou lidé ochotni vzdát se řidičského zážitku z řízení motorového vozidla? Jak budou řidiči reagovat, že jsou odkázáni na samojízdní auta, když v něm sedí? Odváží se jako chodec sejít z chodníku, pokud takové auta jezdí po cestách?

• Obavy z trhu práce: Protože zavedení automobilů s vlastním vedením a řízením vozidla může vést k nadbytečnosti řidičů, co se stane s hromadou pracovníků na pracovišti, kteří mají místa spojená s vedením vozu?

• Environmentální riziko: Najdou výrobci řešení možných problémů způsobených extrémními povětrnostními podmínkami? Do jaké míry ovlivňuje účinnost snímačů nepříznivé povětrnostní podmínky (silný déšť, sníh nebo písečná bouře)? Bude schopné samořídící vozidlo bezpečně fungovat za těchto podmínek?

S pokrokem v technologiích roste i počet otázek. Vidíme, že kromě nejednoznačnosti výše uvedeného je důležitým problémem i složitost úkolů, které mají vyřešit. Vědci musí neustále přehodnocovat již známé a neznámé, ale i potenciální rizika, čímž významně snižují nebezpečí. Obavy lidí z automobilů s vlastním samořídícím pohonem se zvýšily počtem nehod, ke kterým již došlo, bylo by velmi důležité rozvoj zodpovědně zkoumat, pravidelně a správně informovat obyvatelstvo, a tím získávat jejich důvěru. Řešení problémů může být účinné, pouze pokud se stane za svědomité a aktivní účasti všech zúčastněných. V současnosti se zdá, že zavedení samořídících automobilů je z důvodu mnoha problémů, které se vyskytly, vzdálené. Ale pokud by se nám podařilo uklidnit všechny z nich, život lidstva by se změnil extrémním způsobem. Stojíme před velkou výzvou, ale postavme se před ni!